söndag , juni 16 2024
Home / Aktuellt / Svenska distans – håll svenskan levande!

Svenska distans – håll svenskan levande!

Svenska Distans ger ditt barn en unik möjlighet att studera det svenska språket på grundskolenivå utifrån den svenska kursplanen.

Språk och lärande hör ihop. Språkforskning visar att barn som har goda kunskaper i sitt modersmål också har större möjligheter att lära sig andra språk och ämnen.

Svenska Distans kurser utgår från den nivå ditt barn befinner sig på. Studiepaketen ger dig som förälder förutsättningar att strukturerat och målinriktat hjälpa ditt barn att stärka det svenska språket.

Svenska Distans riktar sig främst till svenska barn i åldrarna 6-13 år som bor och studerar utomlands. Våra svenska distanskurser fungerar utmärkt för såväl de barn som allmänt vill stärka sitt svenska språk som för dem som målinriktat vill följa de svenska styrdokumenten för grundskolan i ämnet svenska.

För att deltaga i någon av nedanstående kurser krävs tillgång till dator samt internetuppkoppling. Våra kurser bygger på att barnet har en svensktalande vuxen i sin närhet. Denne handleder eleven genom uppgifterna med handledarstöd från Svenska Distans.

Tid som beräknas läggas på kurserna är 1-2 timmar per vecka. Detta är dock individuellt och studieplanen anpassas efter förutsättningarna.

Webbpaket

Standard online är 100% nätbaserat. Eleven följer sin individuella studieplan och tränar sin svenska utifrån uppgifter och övningar baserade helt på de bästa e-läromedlen som idag finns på marknaden.

Detta ingår i webbpaketet:

  • grundläggande kartläggning
  • individuell studieplan
  • digitala läromedel

Dessutom ingår följande:

  • förtur på Svenska Distans sommarkurs i svenska (på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket)
  • förmedling av det senaste inom svensk skola och aktuell forskning
  • tips på de senaste apparna och internetsidor som utvecklar det svenska språket
  • tips på internetsidor och diskussionsgrupper på internet som behandlar det svenska språket

 Pris Webbpaket:

12 månaders studier 2900 Sek (+ ev.moms)
6 månaders studier 1900 Sek (+ ev.moms)

 

Läs mer på www.svenskadistans.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *